Colombia: Women lead the way to peace

Published in Arbejderen on 26.06.18|Language: Danish
Original title: Kvinder leder vejen til fred

The election of Iván Duque is set to jeopardise the 2016 peace agreement between the FARC and the Colombian government.

But in the post-war areas formerly held by FARC, the world’s oldest rebel group, women leads the way to economic and cultural prosperity, says Carolina Vargas, a former FARC commandant and currently in charge of the now political party’s work for women’s- and LGBT-rights.

FARC-REPÆSENTANT I DANMARK
Kvinder leder vejen til fred

Valget af Iván Duque som Colombias næste præsident kan blive fredsprocessens vejkollaps. Men FARC vil aldrig gå tilbage til krig, siger tidligere FARC-kommandant på besøg i Danmark, som mener kvinderne sidder på nøglen til fred.

Nøjagtig et år er gået, siden oprørsbevægelsen FARC skiftede våben ud med ord og sagde farvel til den over 50 år lange væbnede kamp mod Colombias regering.

Toppen af FARC er nu samlet i et lovligt politisk parti, mens omkring 8000 tidligere guerillasoldater er flyttet over til særlig reintegreringszoner, hvor et normalt liv med arbejde, ægteskab og børn, skal bygges op.

– Det, vi kræver, er ret simpelt: Et sted at bo, sundhed, arbejde, retfærdighed og lighed – at vi ikke holdes som slaver
Carolina Vargas, FARC repræsentant

Ifølge tidligere FARC-kommandant Carolina Vargas, der i disse dage gæster København, venter de stadig på, at staten lever op til sin del af aftalen.

– Vores hovedproblem, er også bøndernes hovedproblem: Jorden. Den lovede omfordeling af jorden er ikke sat i gang, det samme gælder de regeringsstøttede udviklingsprojekter, fortæller hun, da Arbejderen møder hende på en café på Nørrebro.

Udfordringerne står i kø, før der reelt er tale om muligheder for et anstændigt og bæredygtig liv for de mange ekssoldater. Ifølge Carolina Vargas er FARC’s selvudviklede sundhedssystem kollapset, fordi læger og sygeplejersker står uden formel uddannelse, og regeringen har ikke formået at udvikle et alternativt tilbud.

– Reintegrationsområderne er heller ikke bygget for børn, der er hverken legepladser eller skoler til trods for den store tilflytning af ekssoldaternes familiemedlemmer.

Ifølge fredsaftalen skal hver enkelt ekssoldat modtage en økonomisk opstartshjælp tilsvarende 18.000 kroner, som i mange områder er tiltænkt at samles og deles af lokalsamfundet.

Men pengene er hellere ikke kommet. Af den grund er Carolina Vargas og de resterende 350 ekssoldater i hendes område i gang med selv at lave mursten i samarbejde med en lokal cementfabrik, og de vil selv sørge for at uddanne sig indenfor byggeri.

Manglende indfrielse af fredsaftalens indhold kan være en tikkende bombe under en allerede skrøbelig fred, fordi arbejdsløshed og fattigdom i forvejen er det, som konflikten udspringer fra.

Ifølge det norske center for international konfliktløsning, NOREF, der har været en central partner i fredsprocessen, foregår der i flere tidligere FARC-områder en kamp mellem kriminelle bander, paramilitære, andre guerillabevægelser og regeringsstyrker om dominans.

– Dem, der er fredens fjender, den kapitalistiske elites sorte hånd, myrder stadig, siger Carolina Varges og refererer til de paramilitære styrker.

I løbet af fredens første år viser officielle tal, at omkring 300 sociale ledere og 66 afvæbnede FARC-medlemmer er blevet myrdet.

STRAFFEFRIHED ELLER EJ
Endnu en alvorlig torpedo ind i fredsprocessen kom søndag aften, da det blev klart, at landets nye præsident bliver den ærkekonservative Iván Duque.

Duque er kendt som lærlingen til Colombias tidligere præsident Álvaro Uribe, som anklages for korruption og for at have tætte bånd til de paramilitære dødspatruljer.

Uribe, Colombias mest populære politiker, er utvivlsomt fredsaftalens mest fremtrædende kritiker og har mobiliseret massivt imod den. Oppositionen mener, at magten nu er faldet tilbage i Uribes hænder gennem den ny præsident Duque.

Duque har, ifølge ham selv, ingen ambitioner om at skrinlægge freden, men gentager Uribes kritik af, at aftalen går for langt i forhold til at give tidligere FARC-soldater amnesti.

– Skal der ikke være amnesti, så fint med os. Men så skal der ikke gives amnesti til nogen af konfliktens parter, og heri ligger problemet: Duque vil have amnesti for regeringen og de paramilitære, ikke for FARC, beklager Vargas og tilføjer:

– For skal alle straffes, så skal straffen også gælde Uribe.

Hvis Duque vælger at åbne op for en genforhandling af dette aftalepunkt, risikerer han ifølge Vargas at rive den i forvejen tyndslidte tillid over, som FARC har til den colombianske stat, som hun sammenligner med den, en mand har til sin konstant utro kone.

En anden risiko, forklarer hun, er, at Duque følger Uribes eksempel og straffer ekssoldater gennem at sende dem til USA under anklager om narkohandel.

Den skæbne er allerede ramt hendes kammerat Simón Trinidad, som i en alder af 68 år afsoner en dom på 60 år i isolation i Colorados såkaldte “Supermax”-fængsel.

Den store test for Duques villighed til fred ventes at komme hurtig, da han skal tage stilling til USA’s for nyligt rettede narkoanklager mod FARC’s Jesús Santrich, som var central under fredsforhandlingerne.

Santrich blev anholdt efter ordre fra Interpol i april i år. Han indledte en 41 dage lang sultestrejke i protest, og FARC har officielt udtalt, at sagen repræsenterer en af de “største trusler mod fredsprocessen”.

USA, der stod bag anholdelsen, mener, at Santrich har forsøgt at smugle ti tons kokain ind i landet – seks måneder efter at fredsaftalen blev indgået – og han kan derfor ikke forvente amnesti på lige fod med andre FARC-medlemmer under lignende anklager.

Colombias tidligere chefforhandler, Humberto de la Calle, advarede ifølge Time Magazine om, at landet “går i søvne mod en ny borgerkrig”, og FN har udtalt, at regeringens handlinger i Santrich-sagen vil have “dybtgående konsekvenser” for den videre fredsproces.

– Men, bedyrer Vargas, uanset hvad der sker og hvem, der leder landet, så forsvinder vores vilje til fred ikke. FARC går ikke tilbage til krig.

KORRUPT FRED
Fredsaftalen med FARC har mødt modstand i den colombianske befolkning, som med et knebent flertal fravalgte freden, da aftalen blev sendt ud til folkeafstemning i oktober 2016, hvor kun 37 procent deltog.

Med valget af Duque, som ud over sin modstand mod fredsaftalen har satset hårdt på en nyliberal økonomisk politik og en lavere virksomhedsskat, fortsætter Colombia er nær-sagt tradition for at vælge ledere fra den absolutte økonomiske elite.

Carolina Vargas forklarer dog, at store dele af befolkningen ikke har økonomiske midler til at nå afstemningsstederne, og at landet lider under en kronisk apati ovenfor det politiske system på grund af udpræget korruption, der gennemsyrer nærmest alle dele af landets politiske og økonomiske liv.

Dertil kommer opkøb af stemmer, trusler og direkte valgmanipulation.

Transparency International placerer Colombia på midten af listen over verdens mest korrupte lande.

Skal Carolina Vargas ord fortolkes, så er det netop korruption, der både er kilden til konflikten og forhindringen for varig fred.

– Colombia er ekstremt ulige, og et fåtal familier sidder på magten over økonomi, infrastruktur og kommunikation. Fredsaftalen og omfordeling af jord er en direkte trussel mod deres økonomiske interesser, men det, vi kræver, er ret simpelt: Et sted at bo, sundhed, arbejde, retfærdighed og lighed – at vi ikke holdes som slaver, fortæller hun og fortsætter:

– For at opnå det vi vil, kan det være, vi må opgive vores egne liv. Det kommer til at kræve et offer, og det er vi villige til.

KVINDERNE SIDDER MED NØGLEN TIL FRED
Fredsaftalen mellem regeringen og FARC blev historisk i den forstand, at FARC’s kæmpende kvinder lykkedes med at indtage en central plads ved forhandlingsbordet.

Ifølge en rapport fra den tidligere nævnte NOREF udgjorde kvinder 40 procent af FARC’s hær, og deltagelsen i forhandlingerne brød med den gængse opfattelse af, at kvinder kun er tavse ofre i militære konflikter.

Samtidig, fortæller Vargas, har kvinder har ret til at deltage aktivt i beslutninger, der omfatter kvinder.

– Kønsspørgsmålet har en central rolle i alle dele af fredsaftalen, siger Vargas, som i dag arbejder med kønsrelaterede spørgsmål i FARC, der også inkluderer bedre vilkår for LGBT-personer.

– Alle områder har deres særlige udfordringer. I mit område mangler vi vand, et andet område oplever stigmatisering af homoseksuelle, et tredje af kvinder og et fjerde af afro-colombianere, fortæller hun.

– I FARC har vi kæmpet samme på tværs af etnicitet og seksuel orientering, men vi kan ikke bare putte alle mennesker i en taske, ryste den og finde den samme løsning for alle.

Derfor består arbejdet med kønsspørgsmål og rettigheder ofte af pædagogiske projekter, der skal fjerne diskrimination på baggrund af seksuel orientering og forhindre marginalisering.

Arbejdet kan have en afgørende betydning for freden. Ifølge et studie fra Harvard University i USA, der har gennemgået data fra 174 lande, fremgår det, at den vigtigste faktor for et lands stabilitet ikke er niveauet af demokrati eller rigdom, men kønsforskelle.

Demokratiske lande med et højt niveau af vold mod kvinder er, ifølge studiet, lige så ustabile som ikke-demokratiske lande.

Ifølge Vargas vil løsninger lettere blive en realitet, hvis de manglende udviklingsprojekter bliver stablet på benene. For det er nemmere at bryde barrierer, når man skal samarbejde om specifikke arbejdsopgaver, mener hun.

– Sådan var det også under krigen, fortæller hun, for alle var ikke soldater. Nogle skulle dyrke jorden og andre samle masserne, og nu må vi gang med livet uden krig.

OPFORDRER TIL SOLIDARITET
Carlonia Vargas, der har holdt flere oplæg og deltaget på Folkemødet på Bornholm i løbet af hendes ophold i Danmark, opfordrer danskerne til solidaritet.

– Colombia går igennem en kritisk periode lige nu. Min hilsen som FARC’s repræsentant er: Det eneste vi har brug for er solidaritet og støtte i kampen, vi kæmper for fred.

Samtidig understreger hun:

– Jeg er optimistisk, fordi jeg kan mærke fredens håb løbe i mit blod. Vi går aldrig tilbage i krig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *